Verksamhetsutveckling

På Passio finns en lång erfarenhet av affärsutvecklingsprojekt och stöd vid förändring av organisationer. Alltifrån större förändringar till mindre justeringar av kundens verksamhet inom ett specifikt område.

Vi har ett mål och processtyrt synsätt, vi strukturerar samt vidareutvecklar verksamheten i nära samarbete med kunden.

En av nycklarna till ett framgångsrikt projekt är att förändringsarbetet sker på alla nivåer i verksamheten, innan arbetet påbörjas bör alla involverade informeras och arbetet förankras så att förståelse inom hela organisationen uppnås.

Våra konsulter utför uppdrag inom alla typer av verksamheter, från tillverkningsindustrin till offentliga sektorn.