Projektledning

Projektledning är en av våra specialiteter, att driva projekt på ett effektivt sätt handlar om att förstå, följa upp, involvera, kommunicera och leverera. Lägg till passion och driv samt en stabil projektprocess i grunden så har du det som behövs för att ett projekt skall levereras i tid, till rätt pris samt motsvara förväntningarna.

Inom Passio har vi projektledare med erfarenhet från flertalet områden, från IT-projekt till projekteringsprojekt.