Infrastruktur

I en allt mer urbaniserad värld blir kraven på en effektiv och välplanerad infrastruktur bara större.  Här bidrar Passios konsulter bl. a till att trafiken flyter säkert, att samhällsfunktioner och anläggningar ges den funktionallitet som förenklar människors vardag.

Passios konsulter hjälper våra kunder med att projektera och konstruera vägar, broar och tunnlar så det harmoniserar med människor och miljö. Vi kan stötta i hela byggprocessen – från förstudier fram till projektering och färdiga bygghandlingar.

Bland våra kunder finns bl. a stat och kommun, fastighetsbolag, större fastighetsägare, entreprenörer samt ekonomiska föreningar