Industri

Passio har både en bred och stor kompetens inom industriteknik, där våra konsulters arbete täcker de flesta delarna av industrins processer. Inom Passio är vi väl medvetna om våra kunders krav på resurs- och energieffektivitet och minskade utsläpp.

Passios tjänster innefattar bl. a processdesign, tekniska beräkningar, automation, instrumentering, elkraft, inbyggda system samt anläggningskonstruktion.

Våra konsulter är idag delaktiga i investeringsprojekt åt kunder inom process- och tillverkningsindustri, gruvindustri samt energiproduktion.