Energi

Passios konsulter är engagerade i projekt som omfattar alla led i energiförsörjningskedjan, från produktion via transmission och distribution fram till energianvändarna. Med vår kompetens bidrar vi till en säker, tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Vi kan hjälpa våra kunder med förstudier kring investerings- och reinvesteringsprojekt, teknisk design och konstruktion samt projektledning. Tack vare våra konsulters erfarenheter från olika delar av energisystemet har vi stora möjligheter att sätta ihop rätt projektteam utifrån kundens unika behov.

Bland våra kunder finns bland annat energibolag, process- och tillverkningsindustrier, fastighetsbolag, entreprenörer samt stat och kommun.